Adres:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy

Drwęcz 44

07-411 Rzekuń

telefon: 29 761 73 22

e-mail: [email protected]