„Wandzia” – Stanisław Jachowicz

Zamiast kwiatków, zamiast wstążki

Kupowała Wandzia książki;

Ale żadnej nie czytała:

Ot, tak tylko, byle miała.

Na to matka jej powiada:

„Książka w szafie nic nie nada.

Pszczółka z kwiatów miodek chwyta;

Kto ma książkę, niechaj czyta.”

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek

9:40-10:40     11:40-12:40

Wtorek

8:50-9:50

Piątek

9:40-10:40

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

    Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele, bardzo miło jest nam poinformować, że nasza biblioteka szkolna w ostatnim czasie wzbogaciła się o wiele nowości wydawniczych. Zostały one zakupione ze środków przyznanych nam w ramach Priorytetu 3 Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatorem Priorytetu.

Zapraszamy do wypożyczania nowości wydawniczych, zakupionych ze środków 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Skip to content