Inicjatorami budowy 3-klasowej szkoły powszechnej w Drwęczy byli sami mieszkańcy. W 1933r ówczesny kierownik Władysław Jadach w porozumieniu z mieszkańcami wsi powołał Komitet Budowy Szkoły ,w skład którego weszli: p. Stefan Michalski (sołtys), Aleksander Bloch, Wiktor Jastrzębski , Ludwik Kaczyński, Franciszek Grudowski, Antoni Zera , i Stanisław Nakielski. W 1937 roku ówczesny proboszcz parafii Rzekuń ks. Stanisław Suliński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę murów szkoły. Mieszkańcy wsi Drwęczy, Suska Nowego, Zamościa i Zapiecznych własnymi furmankami przywieźli z cegielni w Wojciechowicach czerwoną cegłę. Komitet Budowy Szkoły otrzymał wsparcie finansowe od Urzędu Gminy w Rzekuniu, co przyspieszyło rozpoczęcie robót. Wójt Mieczysław Borkowski często odwiedzał wieś Drwęcz i osobiście interesował się postępami budowy szkoły. Do 1939r budynek stanął pod dachem. Dalsze prace przerwała wojna. W 1945r., po wyzwoleniu, dzieci zaczęły naukę w prywatnej izbie u braci Boguckich. Powojenną szkołę organizowała p. Kornelia Sokołowska, a pierwszym jej kierownikiem był p. Edward Boniakowski.

   Dopiero w kilka lat po wojnie, miejscowa ludność zdołała dokończyć przedwojenną inwestycję. Budynek ten służy dzieciom z okolicznych wsi do dziś. W 1989r. ówczesny dyrektor szkoły Stanisław Godzina wspólnie z Komitetem Rodzicielskim pod przewodnictwem p. Antoniego Zery zgodnie przyznali, że szkołę trzeba przybliżyć do warunków XX wieku. Kaflowe piece zastąpiono więc centralnym ogrzewaniem olejowym. Społecznym sumptem z pomocą gminy i przy ogromnym zaangażowaniu sołtysa Tomasza Kaczyńskiego ( bez tego człowieka nic by w Drwęczy nie było) wykonano też niewielką dobudówkę na szatnię i toalety. 3 maja 1995r. szkoła przeżyła wielką uroczystość, na której Kurator Oświaty Ryszard Żukowski odczytał uroczysty akt nadania jej imienia Armii Krajowej, a ksiądz Łada poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną przez rzekuńskie koło Światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz portrety czterech generałów : Tokarzewskiego, Roweckiego, Komorowskiego, Okulickiego. W ten sposób pierwsza szkoła w ówczesnym województwie ostrołęckim otrzymała imię Armii Krajowej. Rok później 9 czerwca 1996r. odbyła się kolejna ważna dla szkoły uroczystość. Było to poświęcenie sztandaru szkoły, który został ufundowany przez państwo Teresę i Zdzisława Knoblów z Ontario w Kanadzie, założycieli fundacji, której celem było ufundowanie 1000 sztandarów dla szkół, które przyjmą imię Armii Krajowej. Od tamtych wydarzeń minęło już ponad 10 lat. Obecnie budynek szkolny domaga się kompleksowego remontu, którego część została już zrealizowana. Wiosną 2006r. przy wielkiej pomocy władz wojewódzkich i gminnych oraz ogromnym zaangażowaniu sołtysa p. Tomasza Kaczyńskiego udało się wykonać termomodernizację leciwego już budynku szkolnego, a mianowicie: wymieniono okna, grzejniki , zakupiono piec gazowy oraz podłączono szkołę do wodociągu. Rok później położono chodnik brukowy na odcinku od bramy do szkoły i wymieniono na nowe część ogrodzenia. W wakacje 2010r. Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych. Zaadaptowano mieszkanie po emerytowanej nauczycielce pod potrzeby oddziału przedszkolnego. Zakupiono do szkoły w całości nowe wyposażenie poczynając od mebli, a na środkach dydaktycznych kończąc. We wrześniu 2013r. uczniowie doczekali się też upragnionego placu zabaw, którego wybudowanie możliwe było dzięki dofinansowaniu inwestycji w 50% z Programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”. W tym samym roku wyrównano i uporządkowano boisko szkolne do piłki nożnej, wykonano boisko do piłki siatkowej oraz bieżnię o długości 60m zakończoną piaskownicą do skoku w dal.

   Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy jest małą szkółką , ale jest wielka sercem i duchem ludzi, którzy trwali i trwają przy niej pomimo napotykanych trudności i zawirowań dziejowych. Była i jest miejscem kultywowania tradycji i krzewienia idei kulturowych i patriotycznych, kształtując w tym duchu serca i umysły swoich uczniów.

 

Kolejni dyrektorzy kierujący Szkołą na przestrzeni lat:

1928r.- pierwszym kierownikiem jest Pani M. Makowska

1933r.- Pan Władysław Jadach

1945r.- Pan Edward Boniakowski

1951r.-Pan Kazimierz Jaworowski

1958r.-Pan Szczepan Niegowski

1964r.-Pan Kazimierz Cholewski

1970r.-Pan Eugeniusz Prosiński

1976r.-Pani Alina Mardas

1982r.-Pan Kazimierz Wawrzyńczak

1983r.-Pan Stefan Nowicki

1985r.-Pan Stanisław Łojewski

1989r.-Pan Stanisław Godzina

1999r.-Pani Bogumiła Jarka

2004r.-Pani Dorota Czyż

2005r.-Pani Elżbieta Dawid

2006r.-Pani Joanna Przygoda

2017r.-Pani Beata Mierzejewska

2018r.-Pani Joanna Przygoda

2020r.-Pani Anna Siemiątkowska

2020r- Pani Ewa Szatanek

 

   Początki działalności oświatowej we wsi Drwęcz datuje się na rok 1925, kiedy to szkoła mieściła się w kilku prywatnych domach mieszkańców. Inicjatorami budowy 3-klasowej szkoły powszechnej w Drwęczy byli sami mieszkańcy. W 1933r ówczesny kierownik Władysław Jadach w porozumieniu z mieszkańcami wsi powołał Społeczny Komitet Budowy Szkoły ,w skład którego weszli: p. Stefan Michalski (sołtys), Bolesław Bloch, Wiktor Jastrzębski , Ludwik Kaczyński, Franciszek Grudowski, Antoni Zera , i Stanisław Nakielski. W 1937 roku ówczesny proboszcz parafii Rzekuń ks. Stanisław Suliński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę murów szkoły. Mieszkańcy wsi Drwęczy, Suska Nowego, Zamościa i Zapiecznych własnymi furmankami przywieźli z cegielni w Wojciechowicach czerwoną cegłę. Komitet Budowy Szkoły otrzymał wsparcie finansowe od Urzędu Gminy w Rzekuniu, co przyspieszyło rozpoczęcie robót. Wójt Mieczysław Borkowski często odwiedzał wieś Drwęcz i osobiście interesował się postępami przy budowie szkoły. W 1939r. dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej wszystkich mieszkańców Drweczy, Suska Nowego, Zapiecznych i Zamościa przy wsparciu władz gminnych budynek jeszcze bez okien stanął pod dachem. Dalsze prace przerwała wojna. W 1945r., po wyzwoleniu, dzieci zaczęły naukę w prywatnej izbie u braci Boguckich , a miejscowa ludność dołożyła wszelkich starań by dokończyć przedwojenną inwestycję. Powojenną szkołę organizowała p. Kornelia Sokołowska, a pierwszym jej kierownikiem był p. Edward Boniakowski. W latach 1964-1970 szkołą kierował Pan Kazimierz Cholewski. Ze wspomnień „Jako kierownik szkoły miałem satysfakcję z dobrej atmosfery w Radzie Pedagogicznej i dobrej współpracy z rodzicami i Komitetem Rodzicielskim (przewodniczący Stanisław Małkowski).

   Dużym problemem do rozwiązania było ogrzanie dużych i wysokich sal lekcyjnych, brak wody i kanalizacji” Za mojej kadencji wykonano: -remont kapitalny pieców, -remont dachu, -zbudowano budynek gospodarczy.

   Do ciekawszych form współpracy nauczycieli w rejonie było organizowanie wyjazdowych konferencji rejonowych, których celem było kształcenie warsztatu pracy nauczycieli, wymiana doświadczeń , lekcje pokazowe. Poza tym w szkole organizowano oglądanie filmów dla mieszkańców – kino objazdowe oraz oglądanie programów telewizyjnych przez chętnych mieszkańców- jeden telewizor w Drwęczy”. Ze wspomnień P. Mirosławy Cholewskiej „Jestem absolwentką i zarazem nauczycielką Szkoły Podstawowej w Drwęczy. Klasy w latach sześdziesiatych liczyły około 20 uczniów, pomocy naukowych w tym okresie było mało , częściowo wykonywane były przez nauczycieli we własnym zakresie. Zajęcia pozalekcyjne organizowane były przeważnie wtedy, gdy przygotowywało się jkieś uroczystości np. apele okolicznościowe, uroczystości rocznicowe, obowiązkowo uroczystość choinkowa dla dzieci i rodziców (ogromny tlok ponieważ wszystko odbywało się na korytarzu. Bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami i z Komitetem Rodzicielskim. Nie można tu pominąć takich nazwisk, jak: P. Kaczyńska, P. Orłowska, P. Mierzejewska, P. Chojnicka i wiele innych. Pamiątek z tamtych lat brak, ponieważ w tamtych czasach rzadko zdarzało się zrobić jakieś zdjęcie, a jeśli już to bardzo słabej jakości” Od 1970r. do 1976r. funkcję dyrektora szkoły sprawował Eugeniusz Prosiński. Ze wspomnień nauczycielki Lucyny Prosińskiej „ W tym czasie oddziały szkolne liczyły od kilkunastu do dwudziestu kilku uczniów. Szkoła w tamtym czasie wyposażona była w pomoce naukowe, np. do nauczania geografii : mapy, globusy , kompasy oraz czasopisma o tej tematyce. W celu uzupełnienia wiedzy organizowano wycieczki , np. do stacji Meteorologicznej w Ostrołęce, Muzeum Kurpiowskiego, Ostrołęckich Zakładów Celulozowo- Papierniczych i innych ciekawych pod względem turystyczno-krajoznawczym miejsc. W latach 1976-1982 dyrektorem szkoły była Pani Alina Mardas. W latach 1983-1985 szkoła znajdowała się pod kierownictwem Pana Stefana Nowickiego , następnie w latach 1985-1989 Pana Stanisława Łojewskiego. W latach 1989-1999 szkołą kierował Pan Stanisław Godzina , który w 1989r. wspólnie z Komitetem Rodzicielskim zgodnie uznał, że szkołę trzeba przybliżyć do warunków XX wieku. Kaflowe piece zastąpiono więc centralnym ogrzewaniem olejowym.

   Społecznym sumptem z pomocą gminy wykonano też niewielką dobudówkę na szatnię i toalety.W 1995r. nadano szkole imię Armii Krajowej, a rok później odbyło się nadanie i poświęcenie sztandaru . W latach 1999-2003 szkołą kierowała P. Bogumiła Jarka, a od stycznia 2004-do grudnia 20014r. P. Dorota Czyż. Dziś budynek szkolny zupełnie nie przypomina tamtego sprzed lat. W 2006r. został objęty termomodernizacją, (pozyskano pierwszą pracownię komputerową ) W tym czasie dyrektorem szkoły była Pani Elżbieta Dawid (2004-2006). Od roku 2006 do 2017r. dyrektorem szkoły była Joanna Przygoda, zaś od września 2017r. do 01.12 2018r. Beata Mierzejewska. Obecnie szkołą kieruje Ewa Szatanek. W 2010r. dokonano kompleksowego remontu pomieszczeń budynku szkoły i zakupiono w całości nowe wyposażenie. Następnie ogrodzono plac szkolny, wyrównano i uporządkowano boisko oraz wybudowano plac zabaw w . Szkoła od początku swego istnienia była i jest głównym ośrodkiem kultury skupiającym wokół siebie zarówno uczniów i rodziców, jak i okolicznych mieszkańców.

   Na przestrzeni lat odnotowała wiele osiągnięć i sukcesów, świadczących o wysokim poziomie nauczania oraz będących wspólną zasługą -dzięki wytężonej i systematycznej pracy- wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Najważniejsze z nich to : • wysokie od wielu lat wyniki na sprawdzianie ósmoklasistów • wysokie wyniki w zakresie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie wymagań państwa dotyczących organizowania procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz respektowania norm społecznych, • realizacja od 2013r. unijnych projektów edukacyjnych podnoszących jakość pracy w szkole oraz uatrakcyjniających jej ofertę kształcenia dzięki współpracy z powołanym Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Drwęcz „DRWĘCZANKA” • nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznana w roku szkolnym 2013/2014 z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycielki naszej szkoły uczącej języka polskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, • nagroda w roku szkolnym 2012/2013 Starosty Ostrołęckiego dla ucznia klasy V naszej szkoły za szczególne osiągnięcia w nauce, a mianowicie: za to, że był laureatem wielu konkursów powiatowych oraz nagrody I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Ponadto za to, że od kilku lat osiągał najwyższe w szkole wyniki w nauce. W roku wręczenia nagrody jego średnia ocen wyniosła 5, 82.

   W roku szkolnym 2012/2013 został również laureatem Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Ortofrajda 2013” oraz Powiatowego Konkursu na audiobook „Poezja Juliana Tuwima”. • znaczny sukces szkoły w roku 2012/2013 w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej prowadzonej przez firmę ELITMAT „Matematyka innego wymiaru”, która znalazła swój finał w uczestnictwie naszych 12 uczniów w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży. Sześciu uczniów zostało nagrodzonych zajmując 1 i 2 miejsce w powiecie ostrołęckim w kategorii klas IV, 1 miejsce w powiecie w kategorii klas V oraz 1,2,3 miejsce w powiecie w kategorii klas VI.

Największy sukces odniosła jedna uczennica klasy V zajmując 1 miejsce w powiecie ostrołęckim, 53 miejsce w województwie mazowieckim oraz 429 miejsce w kraju. • I miejsce ucznia klasy VI w 2013/2014 roku w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym oraz II miejsce tego samego ucznia w tym samym roku w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortofrajda 2014” • II miejsce uczennicy klasy VI w roku szkolnym 2014/2015 również w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortofrajda 2015” • powołanie jednego z naszych absolwentów do kadry Mazowsza do gry w piłkę nożną • w 2014/2015 r. X miejsce ucznia klasy IV w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnym biegu przełajowym na dystansie 1000m, a tym samym zakwalifikowanie się do etapu międzypowiatowego. • wyróżnienia uczniów w różnych kategoriach w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR • przez szereg lat czołowe miejsca naszych uczniów w konkursach gminnych : recytatorskich, artystycznych, regionalnych, matematycznych oraz ortograficznych , • podejmowanie studiów absolwentów naszej szkoły na czołowych, renomowanych uczelniach w kraju m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

   Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy jest małą szkółką , ale jest wielka sercem i duchem ludzi, którzy trwali i trwają przy niej pomimo napotykanych trudności i zawirowań dziejowych. Była i jest miejscem kultywowania tradycji i krzewienia idei kulturowych i patriotycznych, kształtując w tym duchu serca i umysły swoich uczniów.

 

  

Skip to content