Rok szkolny 2022/2023

AKCJE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

 IM. ARMII KRAJOWEJ W DRWĘCZY PODJĘTE W LATACH 2010-2022

,,Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

To naczelne hasło, słowa wypowiedziane przez Ks. Mieczysława Malińskiego, w myśl których bardzo prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy. 

Wszystko zaczęło się w roku szkolnym 2009/2010, kiedy okazało się, że nasza koleżanka z pobliskiego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji kręgosłupa. Nie zastanawialiśmy się długo.  Chcieliśmy pomóc my uczniowie, nasi nauczyciele, rodzice i wszyscy,  współpracujący ze Szkołą. W odpowiedzi na wystosowany „Apel o pomoc”,  zorganizowaliśmy kilka akcji, takich jak: loteria fantowa, aukcja książkowa, owoc za złotówkę, sprzedaż wśród uczniów własnoręcznie upieczonych ciast. Całkowity dochód z przeprowadzonych   działań w kwocie 1200 złotych przekazaliśmy na leczenie naszej koleżanki. Obecnie dziewczyna, jest szczęśliwą żoną. Realizuje się w wymarzonej pracy, jako kosmetyczka. Później wszystko potoczyło się lawinowo. Potrzebujących przybywało, a nasze Koło rozszerzało działalność.

Jeszcze w tym samym roku szkolnym nasza pomoc z przeznaczeniem na leczenie i zakup wózka inwalidzkiego trafiła do niepełnosprawnej od urodzenia siostry naszego kolegi z klasy V. Dziewczynka od urodzenia cierpi na dystrofię mięśniową postępującą typu Duchenne’a, którą charakteryzuje postępujący zanik mięśni. Ponadto zdiagnozowano u niej niedorozwój psychiczny, padaczkę, atopowe zapalenie skóry, leczy się ortodontycznie, ma szpotawe stopy. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Tu otworzyła się możliwość wpłacania 1% podatku przy rozliczeniach rocznych z Urzędem Skarbowym. Rozpropagowaliśmy tę prośbę wśród rodziców i znajomych. Wspólnymi siłami udało się uzbierać środki i zakupić dla Karolinki wózek inwalidzki. Ponadto, dzięki naszym staraniom (dobrowolnej zbiórce pieniędzy wśród nauczycieli, sponsorów oraz zbiórce zabawek wśród uczniów) dziewczynkę w tym roku również odwiedził Święty Mikołaj i przyniósł jej paczkę pod choinkę z wymarzonymi zabawkami. Przez kilka lat wspieraliśmy tę rodzinę w staraniach zakupu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, zbierając i przekazując zawsze w ciągu roku kilkanaście worków plastikowych korków.

W 2013/14 roku nasze Szkolne Koło Wolontariatu skupiło się na pomocy, zorganizowanej w postaci przygotowania paczek z najpotrzebniejszymi artykułami, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, rodzinie z trojgiem niepełnosprawnych dzieci z Rzekunia, w której mama zachorowała na raka i w konsekwencji zmarła. Rodzice, uczniowie i nauczyciele w odpowiedzi  na apel opiekuna Koła przynosili z potrzeby serca różne artykuły pierwszej potrzeby: ciepłe, dziecięce ubrania, obuwie, żywność, słodycze oraz zabawki, aby choć trochę ulżyć rodzinie w sytuacji, w jakiej się znalazła.

Rok 2015 to udział w akcji „Szlachetna paczka”, przez co chcieliśmy nauczyć naszych uczniów wzajemnej życzliwości, pokazać, że każdy z nich może sprawić radość drugiemu człowiekowi i spowodować uśmiech na jego twarzy drobnostką, miłym słowem, czy gestem. Udział w tej akcji zachęcił uczniów, ich rodziców i krewnych do pomocy potrzebującym, poprzez podzielenie się z innymi tym, co się ma, zmobilizował do pracy na rzecz innych.

Celem przedsięwzięcia było: 

  • uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w dzieło niesienia radości drugiemu człowiekowi.

· możliwości dzielenia się z innymi tym, co się ma,  Kształtowanie postaw chrześcijańskich i norm etycznych, przejawiających się troską  o innych.

· oraz chęcią udzielenia im pomocy,  znajdowanie zadowolenia i satysfakcji z udzielonej bezinteresownej pomocy, która spowodowała uśmiech na twarzy bliźniego.  

Udało nam się przekazać rodzinie określonej numerem MAZ III-1518-515-5905 zgromadzoną żywność, zakupione nowe komplety garnków, potrzebne ubrania, zarówno nowo zakupione, jak i używane, ale w bardzo  dobrym stanie, przybory szkolne i inne określone przez rodzinę, jako najbardziej potrzebne rzeczy. Było to aż do 12 paczek.

W podziękowaniu obdarowani wypowiedzieli następujące słowa:  „Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wielkie serce!!! Pomagają ludzie, nie rzeczy. Państwa dary to promień nadziei dla naszej rodziny w potrzebie i szansa na wyrwanie się z beznadziei. Dobro już działa i się pomnaża. To nie pomoc z tego, co zbywa, ale dar wrażliwości, zaangażowania i dawania nadziei.  Dziękujemy!!!”

Dnia 05 grudnia 2017 roku obchodzono w szkole Światowy Dzień Wolontariatu. W tym dniu odbyła się informacyjna akcja wśród społeczności szkolnej na temat działalności woluntarystycznej w życiu każdego człowieka. Tego dnia wolontariusze zorganizowali i przeprowadzili w szkole sprzedaż cegiełek tym razem w postaci słodyczy na rzecz schroniska dla zwierząt w Kruszewie. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. Realizacją akcji zajmowali się uczniowie klasy VII . Organizatorką akcji była opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu
– Pani Małgorzata Makowska. Zwierzakom zostało przekazane ok. 100kg karmy mokrej i suchej.

       W roku szkolnym 2016/2017  i 2021/22 w ramach szkolnego wolontariatu uczniowie klasy VII zorganizowali tzw. Zakręconą Akcję,  w ramach której cała społeczność szkolna zbierała plastikowe nakrętki, które zostały przekazane na wsparcie  finansowe do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej Marysi, która urodziła się 7 kwietnia 2009 r. z nieuleczalną chorobą. Jeszcze przed jej narodzinami rodzice dziewczynki, wiedzieli, że prawdopodobnie nigdy nie będzie zdrowa. Badania prenatalne potwierdziły diagnozę – Trisomia 13 „Zespół Pataua”.

Również w roku 2016/17 cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Drwęczy pod przewodnictwem Koła Wolontariatu po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności do rodzin wielodzietnych, oraz do osób starszych i samotnych. W ramach akcji przynoszono  produkty spożywcze, środki czystości, przybory szkolne, odzież  i wiele innych niezbędnych  rzeczy. Artykuły przyniesione przez uczniów, rodziców  oraz  nauczycieli zostały spakowane, opisane i przekazane do punktu zbiorczego w Ostrołęce.

Serdeczne podziękowania skierowano do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się do akcji. Każda,  nawet najmniejsza pomoc przybliżyła nas do uśmiechu Rodziny.

W  roku 2018 w ramach „Akcji  Pomóż i Ty” nasza szkoła pod przewodnictwem Koła Wolontariatu przystąpiła  do w ogólnopolskiej akcji „Polacy – Kresowym Rodakom”. Była to zbiórka darów, które przed Bożym Narodzeniem trafiły do Polaków za wschodnią granicą. Można było przekazać artykuły spożywcze(jedzenie o długiej przydatności do spożycia), szkolne czy patriotyczne.
Społeczna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w bieżącym roku została przeprowadzona na terenie całej Polski i otrzymała numer zbiórki „2018/4224/OR” wydany i zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 i 16 grudnia 2019r. w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu , członkowie  Koła Wolontariatu zorganizowali kiermasz ciast. Dochód z całej akcji został przekazany na wsparcie leczenia dla Lilianki, która walczy z guzem mózgu.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, brzmiało podziękowanie organizatorów.

W tym samym roku członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu dziękowali za czynienie wspólnego dobra!!! Tym razem zbierali słodycze w ramach ,,Ostrołęckiej Świątecznej Akcji – Paczka dla Dzieciaczka”, które trafiły do Dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka”.     

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Członkowie Koła Wolontariatu przy SP w Drwęczy po raz kolejny zapraszali do udziału w Akcji „Paczka na Kresy”. W tej edycji Akcji, zbierali tylko: produkty spożywcze o długim terminie ważności, słodycze, medykamenty, chemię domową, kremy, środki opatrunkowe. Świetnym załącznikiem do paczek były kalendarze na rok 2020 o tematyce związanej z Polską (historyczne, krajobrazowe etc.), a także kartki świąteczne z życzeniami. Akcja zbiórki społecznej „Polacy – Kresowym Rodakom” jest skierowana głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych), a także do polskich dzieci i ich rodzin z Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Ukrainy. Adresatami są potrzebujący kombatanci z szeregów AK, z których większość za walkę o Niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich – za kołem podbiegunowym , w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich ziemiach na Wileńszczyźnie, nad Niemnem, w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu, na Wołyniu, Podolu, we własnych miastach, wsiach, dworkach, chatach, a także w wielu innych miastach dzisiejszej Litwy, Białorusi i zachodniej Ukrainy. Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem, z pokolenia na pokolenie – zaznaczają członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Włączyli się również do ŚWIĄTECZNEJ AKCJI DLA DOMU DZIECKA W OSTROŁĘCE. Zbierając  słodycze i przybory szkolne.

W roku 2020 ogłoszono  kolejną już zbiórkę z zakresu wolontariatu wspierającą ,,Ostrołęcką Świąteczną Akcję – Paczka dla Dzieciaczka”. Członkowie Koła gorąco dziękowali całej Społeczności Szkolnej SP w Drwęczy za aktywny udział, za życzliwość i gotowość dzielenia się  z potrzebującymi.

Miło nam również poinformować – pisali wolontariusze na oficjalnej stronie internetowej Szkoły oraz szkolnym fanpageu na Facebooku  o ponownym udziale naszej szkoły w akcji Ministra Edukacji Narodowej ,,Razem na Święta”, której celem są przedsięwzięcia pomocy innym, jak również budowanie wspólnoty i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w 2021r rozpoczęły się pod hasłem „Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II .To już kolejny rok, kiedy członkowie  Koła Wolontariatu zorganizowali kiermasz ciast. Dochód z akcji został przekazany na wsparcie dla 2 potrzebujących rodzin.

Jedną z nich okazali się rodzice z czworgiem dzieci z terenu gminy Rzekuń , z których dwoje Ewelinka i Błażejek walczą z neuroblastomą (rodzajem raka). Plakat zachęcający do pomocy brzmiał:

Można przekazywać  artykuły szkolne,  spożywcze (jedzenie o długim terminie ważności), zabawki, gry oraz odzież:

dla chłopca i dziewczynki  6 i 7 lat  – rozmiar 122,
nr butów  30 – 31

dla dziewczynki 4 lata – rozmiar 110, nr butów 25

dla chłopca  2 lata  rozmiar  98-104,  nr butów 25

Akcja potrwa do  17 grudnia . Produkty można składać do kartonu wystawionego na dolnym korytarzu. Za wszelką pomoc dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu

Po przekazaniu darów na stronach internetowych ukazały się następujące podziękowania: „Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością” (Thomas Jefferson)

Po raz kolejny pragniemy podziękować za ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne organizowane na terenie naszej szkoły. Wasze dary przyniosły radość wielu dzieciom. Serdecznie dziękujemy w ich imieniu za każdą nawet najdrobniejszą rzecz. Z inicjatywy Koła Wolontariatu udało nam się wspomóc ,,Ostrołęcką Świąteczną Akcję – Paczka dla Dzieciaczka” oraz dwie potrzebujące rodziny z terenu Gminy Rzekuń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze akcje.

Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Kochani!

W imieniu dzieci i ich rodziców z całego serca dziękujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej w Drwęczy zorganizowali oni zbiórkę dla całej rodziny, ubrania, żywność, zabawki, słodycze.

U Błażeja i Ewelinki wszystko w porządku chętnie chodzą do przedszkola, rosną, co jakiś czas jeżdżą na badania kontrolne. U Błażejka ostatnio na scyntygrafii coś się zaświeciło i był strach przed wznową, ale na szczęście w kolejnym badaniu okazało się że to nie to.

Rok 2022, to kolejna edycja Akcji  POMÓŻ I TY, w ramach której  w naszej szkole odbył się kiermasz ciast! Dochód z tej akcji charytatywnej został przeznaczony na rehabilitację strażaka z Rzekunia, który uległ wypadkowi. Pełne informacje o jego stanie brzmiały następująco:

„Informacje o strażaku Marcinie:

Marcina znamy ze służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, a także z boiska – jako bramkarza Rzekunianki Rzekuń. Utalentowany sportowiec i ambitny strażak w maju ubiegłego roku miał wypadek samochodowy. Teraz sam potrzebuje naszej pomocy. Trwa zbiórka funduszy na pomagam.pl.

– Jestem starszą siostrą Marcina. Marcin jest 20-letnim chłopakiem, który do tej pory sam pomagał innym służąc w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu. Teraz sam potrzebuje pomocy . W maju 2018 roku miał wypadek samochodowy, w którym doznał urazu głowy. Zmaga się ze SPASTYCZNOŚCIĄ MIĘŚNI. Aby stanąć na nogi Marcin musi być nieustannie rehabilitowany. Zebrane pieniądze pomogą pokryć koszty leczenia i rehabilitacji neurologicznej. Marcin wraz z rodziną prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy.

         Rok 2022 chyba na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako ten który przyniósł ze sobą straszne wieści „WOJNA NA UKRAINIE”. To też wielkie zaangażowanie członków Koła i całej społeczności szkolnej w zbiórkę rzeczy na pomoc krwawiącej Ukrainie. Odzew na apel naprawdę był ogromny. Ludzie przynosili wszystko co mieli i co mogli ofiarować. Niektórzy zapraszali do domów, kupowali całe wyposażenie kuchni, sypialni, przynosili ubrania, żywność, różne sprzęty, dzielili się pieniędzmi. To było naprawdę ogromne przedsięwzięcie wobec, którego nikt chyba nie został obojętny.

         Do chwili obecnej trwamy, zawsze gotowi nieść pomoc.

Skip to content