INTEGRACJA SENSORYCZNA W NASZEJ SZKOLE

 

Stymulujemy system przedsionkowy

  System przedsionkowy jest jednym z trzech najwcześniej rozwijających się systemów sensorycznych. Odgrywa fundamentalną rolę we wszystkich naszych działaniach, ponieważ koordynuje odbieranie i przetwarzanie bodźców przez inne układy zmysłowe: dotyku, czucia głębokiego, wzroku, słuchu.

   System ten odpowiada za bezpieczeństwo grawitacyjne, ruch i równowagę. Wpływa na napięcie mięśniowe i postawę, a także koordynację ruchową i ruchy gałek ocznych. Jest także odpowiedzialny za przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne i słuchowo-językowe oraz planowanie ruchu. Prawidłowe funkcjonowanie tego układu pozwala dziecku jeździć na rowerze, balansować na równoważni, czy bujać się na huśtawce.
   Zaburzenia funkcjonowania systemu przedsionkowego powodują zachwiania równowagi, problemy z koordynacją i planowaniem ruchów.
   Do stymulacji układu przedsionkowego wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt podwieszany: huśtawkę, platformę, hamak, helikopter… Podczas zajęć uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia z użyciem piłek gimnastycznych, równoważni, karuzeli, deskorolki, czy ścianki wspinaczkowej. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z wykorzystaniem rozmaitych pomocy terapeutycznych, co wspomaga proces stymulowania pozostałych systemów sensorycznych oraz usprawniania zaburzonych funkcji.

 

K. Mierzejewska

       Integracja sensoryczna jest procesem, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera, organizuje, interpretuje i integruje informacje z receptorów wszystkich zmysłów. Aby jak najpełniej doświadczać świata i uczyć się, nasze zmysły muszą ze sobą współpracować i tworzyć sprawny mechanizm. Nieprawidłowy lub niepełny odbiór bodźców z któregoś ze zmysłów wprowadza chaos, powoduje niepewność i skłania do poszukiwania „brakujących” wrażeń.

     Metoda Integracji Sensorycznej to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Terapia prowadzona jest w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, które pomagają w usprawnianiu małej i dużej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowych oraz słuchowych. Poprawiają także funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę dziecka.

     W naszej szkole powstała profesjonalna sala przystosowana do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej, wyposażona w odpowiednie sprzęty i pomoce, przede wszystkim w urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego oraz wzrokowego.

        Zadbaliśmy również, aby przestrzeń ta była przyjazna uczniom, budziła w nich pozytywne emocje oraz dawała im poczucie bezpieczeństwa.

       Zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole mają charakter indywidualny, a program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka. Terapią objęci są uczniowie zgodnie z zalecaniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawartymi w opiniach, orzeczeniach oraz w ocenie procesów integracji sensorycznej. Nowa, świetnie wyposażona sala SI umożliwia prowadzenie efektywnej terapii oraz uatrakcyjnia uczniom jej przebieg.

Skip to content